2020.02.04                                                                                                                                                                         Хянасан шүүгч.........................Л.Нарангэрэл

  1. “Есөн шижир” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Ц.Отгонтуяад холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 171.1.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгож шийдвэрлэв.

Шүүх бүрэлдэхүүн

Тойм гаргасан: Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга А.Сонинцэцэг