2019.12.12                                 Хянасан: Шүүгч ........................................Л.Нарангэрэл

  1. 1. С.Бямбацэрэнгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 100 дугаар зүйлийн 100.2 дахь хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийг буцааж шийдвэрлэв.          

Даргалагч шүүгч Л.Нарангэрэл

  1. 2. Ж.Баасангарьд нарын нэхэмжлэлтэй Б.Нармандах, С.Батболд нарт холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3 дах хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Шүүх бүрэлдэхүүн

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга А.Сонинцэцэг