БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР
(2020.06.08-2020.06.12)

ХЯНАВ: ШҮҮГЧ                                 П.БАЯСГАЛАН

 

Огноо

д/д

Цаг

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Эрүүгийн

хуулийн зүйл, хэсэг

Улсын яллагч

 Өмгөөлөгчийн нэр

Хохирогч, гэрч,

шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

 2020.06.12 Баасан

гараг

1

14:00

П.Баясгалан

М.Батбаяр

ЭХТА 11.6-2

/Шүүх хуралдаан

нээлттэй/

Э.Ариунболд

 Д.Март

Б.Оюун-эрдэнэ

Хувийн баталгаа