2021.01.26     Хянасан: Ерөнхий шүүгч..............................................Л.Энхбилэг

  1. М.Нандин-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй С.Ганболдод холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

  1. Налайх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй Прейм

Повер технологи ХХК-д холбогдох иргэний хэрэг 

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.5 дахь хэсэгт зааснаар зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр