БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ

ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020.08.10-2020.08.14)

 

                                                                                                                                                        ХЯНАСАН ШҮҮГЧ:                        Л.НАРАНГЭРЭЛ

 

 

Огноо

 

 

д/д

 

 

Цаг

 

Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 

Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 

Иргэдийн төлөөлөгч,

 

гуравдагч этгээд

 

 

Шүүх хуралдаан

 

 

 

2020.08.11

Мягмар гараг

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

11:30

 

Д.Хүүхэнбанди итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч У.Алтанцэцэг өмгөөлөгч О.Даваажаргал

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Нарангэрэл

 

 

 

 

 

 

 

Нээлттэй

 

 

2020.08.12

Лхагва

гараг

 

 

 

1

 

 

 

10:30

 

П.Оюунчимэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

О.Бадамханд

 

 

 

 

Ж.Түмэнбаяр итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Б.Баярцэцэг

 

 

 

Л.Нарангэрэл

 

 

 

 

Нээлттэй