НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2021.01.18-2021.01.22)

 

 ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                      Л.ЭНХБИЛЭГ

Огноо

 д/д

 Цаг

 

Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,

өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүх хуралдаан даргалагч

 Иргэдийн төлөөлөгч,

гуравдагч этгээд

 Шүүх хуралдаан

явагдах байдал

 2021.01.19
Мягмар гараг

 1

11:00

 П.Нямбадрах

 О.Баасансүрэн

  З.Түвшинтөгс

 

  Нээлттэй

 2021.01.21
Пүрэв 
Гараг

 1

 11:00

М.Номин

 А.Асганбек

 Л.Энхбилэг

З.Түвшинтөгс

Т.Бадрах

 

Нээлттэй

2

 14:00

 Ирээдүй аяны зам ХХК

 Б.Мөнхбат

Н.Банзрагч

Х.Баяндалай нарт

 З.Түвшинтөгс

 

Нээлттэй