2021 оны 01 сарын 26-нд                                                                         Мягмар гараг  

 

10:00

Х.Баатархүү, Э.Бат-Амгалан нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Х.Баатархүү, Э.Бат-Амгалан нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Х.Баатархүү, Э.Бат-Амгалан нарт холбогдох хэргийг 2021 оны 02 сарын 16-ны өдөр 10 цаг хүртэл хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд

14:00

Б.Баатарзориг, Б.Мөнхнасан, Э.Батхолбоо нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1, 17.7 дугаар зүйлийн 1, 18.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Баатарзориг, Б.Мөнхнасан, Э.Батхолбоо нарт холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Б.Баатарзориг, Б.Мөнхнасан, Э.Батхолбоо нарт холбогдох хэргийг нэмэлт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахаар прокурор буцааж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл