2021 оны 01 сарын 21-нд                                                                         Пүрэв гараг  

 

09:00

Х.Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Х.Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэгт зааснаар 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг

11:00

Н.Тэмүүлэн, Э.Мөнх-Эрдэнэ, Х.Энх-Амгалан нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1, 21.2 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Н.Тэмүүлэн, Э.Мөнх-Эрдэнэ, Х.Энх-Амгалан нарт холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Н.Тэмүүлэн, Э.Мөнх-Эрдэнэ, Х.Энх-Амгалан нарт холбогдох хэргийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр 10 цаг хүртэл хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг

14:00

Ж.Гантулгад холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ж.Гантулгад холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэгт зааснаар 600 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл