Багахангай Налайх дүүргийн шүүх шүүх хуралдааны 2 танхимтай боловч шүүгчийн зөвлөлдөх тасалгаагүй байсан. Иймд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны А/40, 113 дугаар хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралтын дагуу Багахангай, Налайх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хуралдааны танхимд зөвлөлдөх тасалгааг өөрсдийн нөөц бололцоогоо ашиглан жолооч Ч.Баярсайхан, слесарь Д.Өнөрбат нар хийж гүйцэтгэн 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр ашиглалтад орууллаа.

Тусгаарлах хана хийж байгаа нь

Дуу чимээ багасгах хөөсөнцөр тогтоож байна

Дуу чимээ багасгах хөөсөнцөр тогтоож байна

Зөвлөлдөх тасалгааны дотор засал хийж байна

Дотор засвар хийсний дараа

Дуу чимээ багасгах акустик хамтан нааж байгаа нь

Зөвлөлдөх тасалгаа

Зөвлөлдөх тасалгаа

Зөвлөлдөх тасалгаа