БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

 

Zoom программ ашиглан зайнаас иргэдийг шүүх хуралдаанд оролцуулсан 1 дүгээр сарын мэдээ

 

2021 оны 02 дугаар сарын 09                                                                                Налайх дүүрэг

Хурлын төрөл

Zoom програм ашиглан
оролцсон иргэдийн тоо

1

Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

3

2

Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

0

3

Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

7

4

Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

6

Нийт

16