Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2020 оны 176 дугаар тушаалтай ЭНД  дарж танилцана уу.

 

Бүрдүүлэх баримт, материалтай ЭНД  дарж танилцана уу.

 

Холбогдох утас: 7000-8035

 

 

Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын алба