Багахангай, Налайх дүүргийн Шүүхийн Тамгын газраас 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр Багахангай дүүргийн Иргэдийн хурлын танхимд “Эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагааны онцлог, ач холбогдол”, “Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах тухай ойлголт”, “Иргэний хэргийн оролцогчийн эрх үүрэг”, “Өсвөр насны хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Шүүхийн болон шүүх хуралдаанд оролцох иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн зохицуулалт, иргэдийн төлөөлөгчийн тухай ойлголт”, Согтуурах, мансуурах, донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлүүлэх тухай хууль” зэрэг сэдвийн хүрээнд хууль сурталчлах сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.