Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхэд эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслахын  сул орон тоо 1 гарсан тул уг ажлын байрыг олон нийтэд нээлттэй зарлаж байна.

Иймд  дээрх ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй доорхи шаардлага хангасан иргэд материалаа Багахангай,Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газарт ирүүлнэ үү.

Бүрдүүлэх материал:

1.Өргөдөл

2.Төрийн албан хаагчийн анкет

3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4.Их, Дээд сургуулийн төгссөн дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулах/

5.3х4 зураг 3 ширхэг

Тавигдах шаардлага:

Эрх зүйч мэргэжилтэй

Төрийн албаны шалгалт өгсөн байхыг шаардахгүй.

Монгол-Япон төвд 10 хурууны бичээчийн  сургалтанд хамрагдсан бол давуу тал болно.

Өргөдөл авах газар: Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газар №107 тоот өрөө

Холбогдох утас: 70233883 , 80240627/ 

 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН

ТАМГЫН ГАЗАР

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газраас Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан Шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын 3.1.1-д шүүгчийн хараат бус байдлыг хангаж, хамгаалах, Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 9 сарын 12-ны №А/40,113 хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”-ын 2-т заасны дагуу шүүх, шүүхийн барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангаж, хамгаалах зорилгоор 2020 онд зарим өрөө тасалгааг засварлах төлөвлөгөө гаргасан.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн төслийг танилцуулга, үзэл баримтлал, дагалдах хуулийн төслүүд зэрэг хавсралтын хамт холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар хүргүүлжээ.

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Бат-Өлзий МУЕА-ын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 3 байгууллагад Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4-т заасны дагуу итгэл үзүүлсэн ИТГЭМЖЛЭЛ-ийг нь гардууллаа.

Коронавируст халдварын эрсдэлээс сэргийлэх, цаашид ямар арга хэмжээ авах талаар Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит бус хуралдааны шийдвэр, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 03/88 тоот зөвлөмжийн дагуу Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газар анхан шатны эмнэлгийн тусламжийн халуун хэмжих багаж хэрэгсэл, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис зэрэг бэлэн байдал хангах арга хэмжээг аван ажиллаж байна.