Тус шүүхийн мэдээлэл лавлагааны төвөөр үйлчлүүлсэн иргэн М.Энхбаяр нь 2020 оны 09 сарын 14-нд орон сууц чөлөөлүүлж, холбогдох зардлыг иргэнээс гаргуулахаар шүүхэд хандсан. Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн иргэнд нэхэмжлэл гаргах талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн. Ингээд Налайх дүүргийн шүүх 2020 оны 10 сарын 20-нд М.Энхбаярын нэхэмжлэлтэй хэргийг шийдвэрлэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж, зохигчид эвлэрүүлж шийдвэрлэсэнд иргэн М.Энхбаяр талархсан сэтгэгдлээ илэрхийлж шүүхэд баярлалаа гэсэн талархлын бичиг хийж өглөө.