Доторх текст: Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 14 дүгээр тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж, нэр бүхий хуульчдыг бүртгээд байна.

Тус нэр дэвшигчидтэй холбогдуулан Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь заалтад заасны дагуу хуульд заасан хэлбэр шаардлагыг хангасан мэдээллийг олон нийтээс хүлээн авах ажиллагаа эхлүүлж байгаа тул холбогдох мэдээллийг 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс Мэргэшлийн хорооны ажлын албанд и-мэйл / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / хаягаар эсхүл баталгаат шуудангаар ирүүлнэ үү.

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

 

Zoom программ ашиглан зайнаас иргэдийг шүүх хуралдаанд оролцуулсан 1 дүгээр сарын мэдээ

 

2021 оны 02 дугаар сарын 09                                                                                Налайх дүүрэг

Хурлын төрөл

Zoom програм ашиглан
оролцсон иргэдийн тоо

1

Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

3

2

Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

0

3

Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

7

4

Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

6

Нийт

16

2021.01.29                                                                                                                                                                             Налайх дүүрэг